Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Prolinkcables, prowadzony pod domeną www.Prolinkcables.pl (dalej zwaną Sklep).

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą systemu sklepu internetowego Prolinkcables.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma DSS Systems Przemysław Golach z siedzibą w Warszawie (02-653 Warszawa) przy al.Niepodległości 19/4, NIP 521-325-42-01, REGON 141267260. (zwany dalej Administratorem).

Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu Prolinkcables.pl (dalej "klient") przetwarzane są przez administratora danych osobowych w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia dokonywania zakupów w ramach systemu sklepu.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z systemu i dokonywania zakupów.

Pliki Cookies.

Sklep zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies (ciasteczka) podczas korzystania ze strony sklepu.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze. Zawierają one anonimowe informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i strony Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dodanych do koszyka produktów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Dane podawane przez klienta podczas składania zamówienia.

Sklep internetowy będzie od klienta zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny i procesu rejestracji:

1) Nazwisko i imię,

2) Adres zamieszkania,

3) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) Adres poczty elektronicznej,

5) Numer telefonu.

6) Nazwa firmy.

7) NIP firmy.

W każdym momencie klienci mają możliwość wglądu i poprawy danych osobowych w ramach funkcjonalności konta założonego w ramach systemu sklepu internetowego lub w przypadku zakupów bez rejestracji poprzez kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem sklep@Prolinkcables.pl i numerem telefonu (22) 852 00 50.

Udostępnienie danych

Administrator danych zastrzega, iż na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych klientów, których danymi administruje innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem. Przekazanie danych Usługobiorcy tym firmom w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Usługobiorcę w trakcie procesu Rejestracji.

W celu realizacji zamówień sklep może przekazywać część danych klientów firmom odpowiedzialnym za transport oraz realizację płatności elektronicznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum wymaganego do spełnienia założeń umowy.

Obecnie współpracujemy z firmami:

2. Firma kurierska APACZKA
(R2G Polska Sp. z o.o, ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP:7010194877, REGON:141963798, KRS:000335110).

4. Firma Kurierska DPD.
(DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421.)

5. System płatności PayU.
(PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. NIP 779-23-08-495).

6. Poczta Polska S.A.

Dodatkowo w razie wyrażenia zgody podczas składania zamówienia, niektóre dane mogą zostać przekazane w ramach systemu zaufanych opinii Ceneo w celu zbierania opinii i odczuć klientów na temat dokonanych zakupów.

Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Środki bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, aby dane klientów były w najwyższym stopniu zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W ramach stron koszyka oraz konta zainstalowany jest protokół szyfrujący Rapid SSL który uniemożliwia podgląd danych oraz jakąkolwiek ingerencję w działania klienta.

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem świetnie zabezpieczonego systemu płatności PayU, który w swoim zakresie szyfruje połączenia certyfikowanym protokołem SSL.

Wszelkie dane podawane w procesie realizacji płatności przez system PayU są przetwarzane w ramach własnej polityki bezpieczeństwa i prywatności przez PayU S.A.
(PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495).

Osobista ostrożność

Wszelkie działania podjęte przez obsługę Prolinkcables dążące do zabezpieczenia danych klienta mogą okazać się niewystarczające jeśli nie zostaną zachowane podstawowe zasady ochrony ze strony klienta. W szczególności ważne jest nie udostępnianie własnych danych dostępowych (loginu i hasła) osobom trzecim. Dodatkowym środkiem ostrożności jest nie korzystanie z opcji zapamiętania hasła w ramach przeglądarki oraz wylogowanie się z systemu sklepu po zakończeniu zakupów.

Należy pamiętać, że obsługa sklepu nigdy nie poprosi klienta o podanie hasła

Newsletter i powiadomienia

Jeżeli podczas rejestracji lub składania zamówienia klient wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych (Newsletter), to na podany adres e-mail okresowo mogą zostać przesyłane informacje o obowiązujących promocjach i nowościach.

Adresy e-mail klienta podany w polu newsletter nigdy nie zostanie przekazany firmom zewnętrznym w celu użycia ich do przesyłania informacji handlowej niezwiązanej z działalnością Prolinkcables.pl

Zgoda na otrzymanie informacji może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez kliknięcie przycisku odpowiedzialnego za wypisanie w treści wiadomości, w ramach konta założonego w systemie sklepu lub poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.

Inne strony internetowe

W niektórych treściach zamieszczonych na stronach sklepu okresowo mogą pojawiać się linki wychodzące do innych stron www. Przypominamy, że zewnętrzne strony powinny posiadać własną politykę prywatności i nie podlegają polityce prywatności ani ochronie sklepu Prolinkcables.pl

Pytania i zastrzeżenia

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności oraz polityki Cookiem sklepu AVstore prosimy kierować bezpośrednio do administratora danych osobowych pod adresem sklep@Prolinkcables.pl lub numerem telefonu (22) 852 00 50.